Organizasyonel Dönüşümünde Çözüm Ortağınız

01 - 03

Sürdürülebilirlik

02 - 03

İnovasyon

03 - 03

Strateji

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Kurumların çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını iyileştirmek için sürdürülebilir stratejiler geliştiriyoruz. Bu stratejiler kapsamında gerekli çalışmalara imza atıyor, ilgili iş birliklerini oluşturuyoruz. #KarbonAyakİzi #SürdürülebilirlikRaporu #ESG #FarkındalıkÖlçümü #Eğitim #Atölye #OdakGrup

Organizasyonel Dönüşüm

Yapısal ve stratejik dönüşümleri, kurum kültürüne uygun, insan odaklı ve yenilikçi süreçlerle destekliyoruz. Dönüşümlere sürdürülebilirlik lensinden bakıyor; inovasyon ve girişimcilik kültürünün getirdiği güçlü kasları kurumsal yapılara uyarlayabiliyoruz.

Girişimcilik Programları

Girişimcilik kültürünü desteklemek için; ideathon, hackathon ve kurum içi girişimcilik programları düzenliyoruz. Bu programlar ile bir yandan çalışanların yetkinliklerini güçlendirirken, bir yandan da yenilikçi iş fikirlerinin yeşermesini ve desteklenmesini sağlıyoruz.

İnovasyon Danışmanlığı

Organizasyonların çevik yapılarını ve inovatif yaklaşımlarını güçlendirecek süreçler kurguluyoruz. Bu süreçlerin etki odaklı ve katma değerli ilerlemesini sağlıyor, hem kuruma hem de kurumu oluşturan bireylere dokunuyoruz.

Kurumların organizasyonel dönüşüm süreçlerine destek oluyor, doğru kararlar vermelerini sağlıyoruz!

  • Sürdürülebilirlik
  • İnovasyon
  • Strateji